Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

judr phdr oldrich chodera

 • narozen: 17. 12. 1948 v Praze
 • hovoří: německy, francouzsky, anglicky, rusky

Vzdělání

 • 1968-1973 Právnická fakulta UK (doktorát 1975)
 • 1967-1973 Filosofická fakulta UK (doktorát 1975)

Profesní zkušenosti 

 • od 1. 10. 1972 justiční čekatel prokuratury
 • 1. 2. - 30. 9. 1975 právní referent Průmstav Praha, n.p.
 • od 1. 10. 1975-1990 advokát v advokátní poradně č. 7
 • od r. 1990 samostatná advokátní praxe

Publikace

 • Partnerství, manželství a paragrafy (2002)
 • Občan v soudním řízení (2001)
 • Občanským právem krok za krokem (1997)
 • bohatá publikační činnost ve veřejných sdělovacích prostředcích, autor řady článků publikovaných v odborné právnické literatuře

Další

 • poradce ministra financí Ing. Miroslava Kalouska pro problematiku legislativní komise vlády a složitých právních případů
 • člen zvláštní komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o rozkladech podaných proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věcech týkajících se zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů
 • rozhodce Rozhodčího soudu Hospodářské komory a Agrární komory České republiky

Reference

 • encyklopedie Kdo je kdo
 • Český biografický slovník XX. století

 

Obchodní společnosti

Právní audit smluvních vztahů se zohledněním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Občanské a civilní právo

Klientům poskytujeme úplné právní služby týkající se široké problematiky občanského práva.

Zahraniční společnosti

Naše advokátní kancelář se zabývá zakládáním a správou obchodních společností v pestré škále zahraničních jurisdikcí.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, obhajobu a další právní pomoc.

© 2008-2021  Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra  |  webdesign Jiří Novotný