Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

JUDr. Jan Choděra 

judr jan chodera

 • narozen: 17. 9. 1952 v Praze
 • hovoří: německy, rusky

Vzdělání

 • 1971-1976 Právnická fakulta UK (doktorát 1977)

Profesní zkušenosti

 • 1976-1979 advokátní koncipient Krajského sdružení advokátů
  v Ústí nad Labem v Advokátní poradně v Chomutově
 • 1979-1980 advokátní koncipient Městského sdružení advokátů v Praze v Advokátní poradně č. 4 v Hybernské ulici
 • od 1980 člen Městského sdružení advokátů v Praze, skupina obhájců mladistvých
 • od 1990 soukromá advokátní praxe

Další

 • člen předsednictva Česko-Vietnamské společnosti
 • člen společnosti Česko-Kubánského přátelství

 

Obchodní společnosti

Právní audit smluvních vztahů se zohledněním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Občanské a civilní právo

Klientům poskytujeme úplné právní služby týkající se široké problematiky občanského práva.

Zahraniční společnosti

Naše advokátní kancelář se zabývá zakládáním a správou obchodních společností v pestré škále zahraničních jurisdikcí.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, obhajobu a další právní pomoc.

© 2008-2021  Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra  |  webdesign Jiří Novotný