Конституционное право

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra zajišťuje ucelené právní služby v oblasti práv garantovaných Ústavou České republiky a dalších zákonných norem, jež jsou její součástí (zejména Listinou základních práv a svobod, atd.).

  • právní pomoc v oblasti porušování lidských práv
  • zastupování při ochraně lidských práv
  • zastupování při ochraně práv národnostních a etnických menšin
  • zastupování v řízeních před Ústavním soudem
  • vypracovávání ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR
  • zastupování v řízeních týkajících se ochrany osobních údajů

© 2008-2020  Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra  |  design Jiří Novotný