Rekonstrukce bytů - Build Prag, s.r.o.

Duševní vlastnictví


Autorské právo

Zajišťujeme komplexní právní služby v oboru autorského práva autorům a výkonným umělcům, včetně specifických oblastí (filmová díla, počítačový software, atd.).

  • vytváření návrhů nakladatelských, vydavatelských a licenčních smluv, smluv o dílo, smluv o užití díla, zastupování při sjednávání smluv
  • konzultace a poradenství autorům hudebních, výtvarných, audiovizuálních a jiných uměleckých děl
  • vypracovávání právních rozborů a odborných posudků v oblasti autorského práva
  • ochrana práv autora či výkonného umělce
  • vedení sporů týkajících se autorského práva
  • spolupráce s kolektivními správci autorských práv (OSA, Dilia…)  

 


Právo duševního vlastnictví

  • registrace a obnova ochranných známek
  • registrace a obnova užitných vzorů
  • patentové právo
  • komplexní řešení práv duševního vlastnictví pro společnosti, podniky a korporace 

Profesionalita a odpovědnost.  


 

scroll back to top

Jazyk

   

Hledání

Aktuality

Facebook profil v novém

Vážení klienti, buďte informování jako první. Prostřednictvím Facebook profilu sdělujeme uživatelům novinky z advokární kanceláře, aktuální kauzy, zajímavosti ze světa práva a mnoho dalšího. Proto neváhejte a staňte se našimi FANOUŠKY!

Spuštění nových stránek

Vážení klienti, od 6. 9. 2012 spouštíme nové, uživatelsky příjemnější stránky, které najdete na stejné adrese. Uvítáme každou případnou poznámku nebo připomínku.

scroll back to top