Evropské akciové společnosti


Specifika evropské společnosti vůči akciové společnosti

 • Úvodem je nutno konstatovat, že evropská společnost je v podstatě a především akciovou společností. Funguje na stejném principu a i právně se řídí v mnoha ohledech obchodním právem daného státu pro akciové společnosti. Národnímu právu jsou však nadřazena ustanovení Nařízení Rady ES o evropské společnosti. Čím se tedy liší evropská společnost od klasické akciové společnosti? 

Možnost intrakomunitárního přesunu sídla evropské společnosti 

 • Skutečně převratnou možností, kterou je evropská společnost “vybavena”, je přemístění sídla společnosti do kteréhokoliv státu EU. Spolu se sídlem se změní i jurisdikce (právní příslušnost) této společnosti. Z české společnosti se tak stane například společnost holandská.
 • Přesun může mít různé důvody: přemístění do státu s většinou podnikatelských aktivit, výhodnější daňový režim, těžší úřední komunikace či kontrola apod., vše bez nutnosti měnit smluvní a majetkové vztahy. V rámci objektivity je ale nutno zmínit, že přesun sídla evropské společnosti není zcela jednoduchá záležitost. Vše je nutné připravit
  v souladu s čl. 8 NoSE tzv. “projekt přemístění sídla”.

Variabilita řízení společnosti

 • Pro české právní prostředí je nezvyklá možnost zvolit si způsob řízení společnosti, a to buď:
 1. monistický - kdy společnost řídí správní rada jako jediný orgán
 2. dualistický - tedy český model s představenstvem a dozorčí radou. 
 • NESPORNOU VÝHODOU U EVROPSKÉ SPOLEČNOSTI VŠAK JE, ŽE
  V PŘEDSTAVENSTVU I V DOZORČÍ RADĚ MŮŽE BÝT JEN JEDINÝ ČLEN. Oproti tomu např. u akciové společnosti musí být minimálně šest osob v řídících orgánech. 

Participace zaměstnanců na řízení společnosti

 • Nutnost participace zaměstnanců na řízení společnosti se u evropské společnosti zdá býti problematická, ale zcela neprávem. Rozsah participace lze jednoduše upravit ve stanovách společnosti a v minimálním rozsahu jde pouze o právo na informace realizované prostřednictvím firemních internetových stránek a právo na přítomnost zvoleného zástupce zaměstnance na valné hromadě bez možnosti aktivně zasahovat do jejího průběhu. 
 • Veškerou pomoc ve věcech evropských akciových společností je Vám schopna zajistit advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra.

 

Profesionální postoj k jakékoli otázce. 


 

scroll back to top

Jazyk

   

Hledání

Aktuality

Facebook profil v novém

Vážení klienti, buďte informování jako první. Prostřednictvím Facebook profilu sdělujeme uživatelům novinky z advokární kanceláře, aktuální kauzy, zajímavosti ze světa práva a mnoho dalšího. Proto neváhejte a staňte se našimi FANOUŠKY!

Spuštění nových stránek

Vážení klienti, od 6. 9. 2012 spouštíme nové, uživatelsky příjemnější stránky, které najdete na stejné adrese. Uvítáme každou případnou poznámku nebo připomínku.

scroll back to top