Občanské a medicínské právo


Občanské právo

Klientům poskytujeme úplné právní služby týkající se široké problematiky občanského práva (občanskoprávní smlouvy, nájemní vztahy, převody nemovitostí, majetkové spory, náhrady škody, dědické řízení, atd.).

 • komplexní právní poradenství ve věcech občanskoprávních
 • vypracovávání a posuzování občanskoprávních smluv (kupní smlouvy, darovací smlouvy, smlouvy o dílo, nájemní smlouvy, smlouvy o převodu nemovitostí, vklad do katastru nemovitostí, atd.)
 • řešení sporů při porušování či neplnění občanskoprávních smluv
 • vedení majetkoprávních sporů (náhrady škody, odpovědnost za škodu, řešení spoluvlastnických vztahů, vymáhání pohledávek, atd.) a sousedských sporů
 • mimosoudní řešení sporů
 • zastupování v dědickém řízení
 • ochrana spotřebitele
 • ochrana práva k duševnímu vlastnictví 

 


Medicínské právo

 • Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra má bohaté zkušenosti s řešením veškerých právních problémů, které se týkají medicínského práva a má velké procento úspěšnosti v oblasti vyhraných sporů.
 • Medicínské nebo také zdravotnické právo nabírá poslední dobou na své důležitosti a vážnosti, neboť dochází k rovnoprávnosti ve vztahu lékař – pacient. Nepodáváme za klienty nesmyslné žaloby proti lékařům nebo zdravotnickým zařízením, protože nechceme zbytečně vytvářet na lékaře tlak. Na druhou stranu je lidské zdraví to nejcennější, co máme a každý profesionál za svou práci musí nést určitou odpovědnost.
 • Při nesprávném lékařském postupu lze požadovat náhradu škody na zdraví, která se skládá z: bolestného, náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, ztížení společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrada za ztrátu na důchodu a věcné škody
 • Pokud zaviněním lékaře pacient zemře, mohou se pozůstalí dožadovat: bolestného, náhrady účelně vynaložených nákladů spojených s léčením, ztížení společenského uplatnění, náhrady za ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, náhrady za ztrátu na důchodu a věcné škody.
 • Další problematická právní záležitost se týká převzetí pacienta do ústavní péče bez jeho souhlasu nebo zbavení/omezení způsobilosti k právním úkonům.

 

Důsledná práce, osobní přístup. 


 

scroll back to top

Jazyk

   

Hledání

Aktuality

Facebook profil v novém

Vážení klienti, buďte informování jako první. Prostřednictvím Facebook profilu sdělujeme uživatelům novinky z advokární kanceláře, aktuální kauzy, zajímavosti ze světa práva a mnoho dalšího. Proto neváhejte a staňte se našimi FANOUŠKY!

Spuštění nových stránek

Vážení klienti, od 6. 9. 2012 spouštíme nové, uživatelsky příjemnější stránky, které najdete na stejné adrese. Uvítáme každou případnou poznámku nebo připomínku.

scroll back to top