Správní a ústavní právo


Správní právo

Poskytujeme komplexní právní služby ve správních řízeních vztahujících se k nejrůznějším oblastem veřejné správy.

 • vypracovávání veškerých podání a návrhů pro správní řízení (živnostenská oprávnění, žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, kolaudační řízení, atd.)
 • vedení katastrálních řízení (vklady, zápisy, atd.)
 • zastupování v řízeních o opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení)
 • zastupování před soudy a orgány státní správy (v územních a stavebních řízeních, v řízeních na základě zákona o ochraně hospodářské soutěže, zákona o veřejných zakázkách, atd.)
 • zpracovávání a podávání žalob na náhradu škody způsobené nesprávným rozhodnutím státních orgánů
 • zastupování v přestupkovém řízení
 • právní pomoc v oblasti daní a poplatků
 • zastupování v řízeních podle zákona o azylu a zákona o pobytu cizinců na území ČR

 

Tradice a dokonalá orientace v právním prostředí. 


Ústavní právo

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra zajišťuje ucelené právní služby v oblasti práv garantovaných Ústavou České republiky a dalších zákonných norem, jež jsou její součástí (zejména Listinou základních práv a svobod, atd.).

 • právní pomoc v oblasti porušování lidských práv
 • zastupování při ochraně lidských práv
 • zastupování při ochraně práv národnostních a etnických menšin
 • zastupování v řízeních před Ústavním soudem
 • vypracovávání ústavních stížností k Ústavnímu soudu ČR
 • zastupování v řízeních týkajících se ochrany osobních údajů

 

Právní služby na míru klienta.


 

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra zajišťuje ucelené právní služby v oblasti práv garantovaných Ústavou České republiky a dalších zákonných norem, jež jsou její součástí (zejména Listinou základních práv a svobod, atd.).

scroll back to top

Jazyk

   

Hledání

Aktuality

Facebook profil v novém

Vážení klienti, buďte informování jako první. Prostřednictvím Facebook profilu sdělujeme uživatelům novinky z advokární kanceláře, aktuální kauzy, zajímavosti ze světa práva a mnoho dalšího. Proto neváhejte a staňte se našimi FANOUŠKY!

Spuštění nových stránek

Vážení klienti, od 6. 9. 2012 spouštíme nové, uživatelsky příjemnější stránky, které najdete na stejné adrese. Uvítáme každou případnou poznámku nebo připomínku.

scroll back to top