Trestní právo


  

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, zejména obhajobu a další právní pomoc v trestním nebo přestupkovém řízení.

 • vedení obhajoby v trestních řízeních (hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, životu a zdraví, atd.)
 • zastupování před soudy a orgány činnými v trestním řízení
 • příprava a podávání trestních oznámení
 • zastupování v přípravném řízení (asistence při vyšetřovacích výkonech, navrhování důkazů, úkony směřující k propuštění z vazby, atd.)
 • zastupování poškozených a obrana jejich práv
 • zastupování v řízeních o mimořádných opravných prostředcích (dovolání, ústavní stížnost, obnova řízení, atd.)
 • právní pomoc v adhezních řízeních
 • zastupování v řízeních o přestupcích
 • posuzování jednání z hlediska možných trestněprávních následků
 • řešení nároků ze zásahů do práv na ochranu osobnosti
 • navrhování alternativních způsobů ukončení trestních řízení

 

Dlouholetá právní praxe, komplexní služby.


 

scroll back to top

Jazyk

   

Hledání

Aktuality

Facebook profil v novém

Vážení klienti, buďte informování jako první. Prostřednictvím Facebook profilu sdělujeme uživatelům novinky z advokární kanceláře, aktuální kauzy, zajímavosti ze světa práva a mnoho dalšího. Proto neváhejte a staňte se našimi FANOUŠKY!

Spuštění nových stránek

Vážení klienti, od 6. 9. 2012 spouštíme nové, uživatelsky příjemnější stránky, které najdete na stejné adrese. Uvítáme každou případnou poznámku nebo připomínku.

scroll back to top