Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra je zavedenou advokátní kanceláří s dlouholetou tradicí zaměřenou na poskytování právního poradenství ve všech oblastech českého, evropského a mezinárodního práva.

Právní pomoc poskytujeme jak fyzickým tak i právnickým osobám např. malým, středním a velkým společnostem, obcím, správním organizacím apod. Právní služby provádíme v mnoha formách, od jednorázových konzultací až po dlouhodobou spolupráci. Klademe důraz na precizní práci a flexibilitu dle potřeb, zaměření a zájmů klientů. 

2000

Od roku 2000 je JUDr. PhDr. Oldřich Choděra rozhodcem u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky.

1. 7. 1990

Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra byla založena 1. 7. 1990 okamžitě po účinnosti zákona č. 128/1990 Sb. umožňující soukromý výkon advokacie.

8. 4. 2008

byl JUDr. PhDr. Oldřich Choděra jmenován poradcem ministra financí Ing. Miroslava Kalouska pro problematiku legislativní rady vlády a složitých právních věcí.

16. 5. 2008

byl JUDr. PhDr. Oldřich Choděra jmenován členem zvláštní komise ministra financí pro přípravu rozhodnutí o rozkladech podaných proti rozhodnutí Ministerstva financí ČR ve věcech týkajících se zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Obchodní společnosti

Právní audit smluvních vztahů se zohledněním nového občanského zákoníku a zákona o obchodních korporacích.

Občanské a civilní právo

Klientům poskytujeme úplné právní služby týkající se široké problematiky občanského práva.

Zahraniční společnosti

Naše advokátní kancelář se zabývá zakládáním a správou obchodních společností v pestré škále zahraničních jurisdikcí.

Trestní právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje veškeré právní služby související s trestním právem, obhajobu a další právní pomoc.

© 2008-2021  Advokátní kancelář JUDr. PhDr. Oldřich Choděra  |  webdesign Jiří Novotný